KANTAR UYGULAMASI

Plaka tanıma sistemi ilekantar uygulaması entegrasyonu. .

%99.5 doğruluk

Kantar Plaka Tanıma Sistemi

Müşterinin özel yazılım entegrasyonları için ilave yazılım geliştirmeler yapılabiliriz.

Kantar Plaka Tanıma Sistemi

Kantara giren araçların ön plakası ve istenirse arka dorse plakası yazılımımız tarafından okunur. Müşterinin kullandığı kantar yazılımına okunan text plaka bilgisi bizim web servisimiz aracılığıyla online olarak gönderilir. Okunan plaka bilgisinin ait olduğu aracın hangi kantar tarafından tartıldığı bilgisi web servis aracılığıyla kantar yazılımına gönderilir.

Aracın önden ve arkadan (dorse) okunan plakaları eşleştirilerek sisteme kaydedilebilir.

Çamurlu, hasarlı, kırık plakaların okunmaması durumuna karşılık sistemin performansını arttırmak için ilave yazılım tedbirlerimiz vardır.

Kantar Plaka Tanıma Sistemi

Corvuseye kantar plaka tanıma sistemi tüm ülke plakalarını destekler. Sistemin başarı oranı %99.5 dur.

 

Web modülü ile online tüm kantarlardan araç geçişleri, plaka, tarih -zaman , kantar adı, resimleri gibi tüm detayların bilgisi istenildiği zaman takip edilebilir.

 

 

plaka tanıma
TOP